- البرز 24 - http://www.alborz24.ir -

گفتگویی خواندنی با گوینده ای از دیار فرهنگ و ادب

به گزارش اختصاصی البرز ۲۴ همراه خواهیم شد با گوینده ای که به دیار فرهنگ و ادب قدم نهاد، در گفتگویی  صمیمی با ایشان دیدگاه‌ های وی را در برخی مسایل  هنری جویا شدیم، که در ذیل مرور می‌ کنیم.

ابتدا خودتان را معرفی کنید:

بنده شیما کوه افکن هستم، تعداد سن ما آدمها تعداد سال هایی است که خوب زندگی کرده ایم و از آن سالها و ثانیه ها و لحظه ها به خوبی استفاده کرده ایم و من امروز با توجه به لحظه ها و ثانیه ها و ساعت های خوب زندگی ام ۱۶ ساله هستم. ۱۶ سال به خوبی با لحظه ها و ثانیه های خوب سپری کردم. بنده از ۹ سالگی با توجه به تشویق های پدرم که همواره پشت و پناه من بوده و هست چون عاشق موسیقی بودم و آواز و آهنگ را خیلی دوست داشتم، شروع به فعالیت در موسیقی کردم و ساز گیتار را به صورت حرفه ای پاپ و کلاسیک کار کردم و دوستانم درخواست کردند که این مهم را به آنها آموزش دهم و بصورت دوستانه با هم کار می کردیم و حتی از طرف عوامل مدرسه درخواست شد که برای بچه ها کلاس برگزار کنم و در واقع همیشه برنامه های موسیقی مدرسه با من بود، چرا که موسیقی در خون من جریان داشت و به صورت رسمی از سن ۱۳ سالگی در آموزشگاه های مختلف کار کرده و به نوعی می توان گفت استاد بودم. ۶ سال موسیقی تدریس کردم آوازهای سنتی کار می کردم و به سراغ آواهای غربی نمی رفتم چرا که فارسی زبان بودم و اینکه احساسم را با این زبان انتقال دهم بسیار اهمیت داشت کما اینکه شاگردان انگلیسی از سوئد داشت. پدرم تنبک و ضرب کار می کردنداما بدلیل شکستگی دست به دست این مهم را فراموش کردند و دوست داشتند ما نیز این هنر را بیاموزیم.

گویندگی جز آرزوهایم نبود و من عاشق موسیقی بودم، اما یک روز عمه ام پیشنهاد تست در رادیو البرز را به من داد. ……

این گفتگو در حال بروزرسانی می باشد

……..