- البرز 24 - http://www.alborz24.ir -

پاسخنامه مسابقه علمی بسیج دانش آموزی اعلام شد

به گزارش البرز ۲۴ دانش آموزان گرامی، والدین و معلمان محترم ، ضمن تشکر از اظهار نظر شما درباره ی سوالات، مواردی که مطرح فرمودید بررسی شد و اصلاحات و تغییرات لازم انجام شد. در ادامه نتایج را مشاهده نمایید.

پاسخنامه تشریحی کلاس چهارم مسابقه علمی [1]

پاسخنامه تشریحی کلاس پنجم مسابقه علمی [2]

پاسخنامه تشریحی کلاس ششم مسابقه علمی [3]

پاسخنامه تشریحی کلاس هفتم مسابقه علمی [4]

پاسخنامه تشریحی کلاس هشتم مسابقه علمی [5]

پاسخنامه تشریحی کلاس نهم مسابقه علمی [6]