- البرز 24 - http://www.alborz24.ir -

بابا آب داد، وای فای نداد!

به گزارش البرز ۲۴ در حاشیه بازگشایی مدارس و دروس کلاس اول، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 بابا آب داد، وای فای نداد!

بابا آب داد، وای فای نداد!